maandag 31 oktober 2022

Nieuwsbrief 27 Oktober 2022

 


Secretariaat: Lou Slangen

Koningsgraven 30, 6363BE Wijnandsrade

06-53668232, mail; slangen.lou@gmail.com

www.kbonuth.blogspot.nl

Bank rek. Nr.NL 82 RABO 01377 26 163. Nieuwsbrief van 27 oktober 2022. Aan leden, ereleden en geestelijk adviseur. Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende:

 

*Kerstmarkt; Op 30 november organiseren wij KBO samen met Dagvoorziening Trefcentrum een Kerstmarkt van 12.00 u tot 17.00 uur, er is gratis entree.

Komt allen kijken, gezelligheid is troef. Zorg voor contant geld als u iets wilt kopen.

 

*De dagtocht naar het Europees Parlement. Het was een gezellige geslaagde dag, mooie bezichtigingen en informatie over de gang van zaken in het parlement door Jeroen Lenaers van CDA. Hij zou graag een dank e-mail willen sturen aan de groepsdeelnemers, met de groepsfoto. Hij heeft mij de e-mail adressen gevraagd, ik heb hem gemeld dat wegens de AVG de deelnemers daar eerst toestemming voor moeten geven. Dus als u mij uw mailadres stuurt kan hem doorsturen.

Foto’s van deze middag en ook van andere activiteiten vindt u op www.kbonuth.blogspot.nl

 

*Rabo Clubsuport; Als lid van de Rabobank had u kunnen stemmen op onze KBO, ik heb ook gevraagd of u (klein)kinderen wilt aanmoedigen om ook te stemmen. Als ik kijk naar de score van de opbrengst valt dat een beetje tegen bij de vergelijking met de andere KBO’s van Groot Nuth.

Wij hebben ± 255 leden en hebben 26 stemmen gehad wat € 178.98 opbrengt,

Hulsberg ± 160 leden hebben 53 stemmen gehad wat € 358.45 opbrengt,

Schimmert ± 245 leden hebben 44 stemmen gehad wat € 249.73 opbrengt,

Vaesrade ± 65 leden hebben 15 stemmen gehad wat € 100.23 opbrengt.

Als u klant bent bij de Rabobank kunt u gratis lid worden en hebt u stemrecht, u bent tot niets verplicht en heeft meerdere voordelen. Hebt u hulp nodig voor het lidmaatschap aan te vragen voor 31-12-2022 of bij het stemmen ? Dan kunt u hulp inroepen van bestuursleden, wij doen dat graag.

Hoe meer de opbrengst is, hoe gunstiger voor onze verenigingkas en voor U.

 

Op woensdag 2 November is er weer een gezellige 

Secretariaat: Lou Slangen

Koningsgraven 30, 6363BE Wijnandsrade

06-53668232, mail; slangen.lou@gmail.com

www.kbonuth.blogspot.nl

Bank rek. Nr.NL 82 RABO 01377 26 163. Nieuwsbrief van 27 oktober 2022. Aan leden, ereleden en geestelijk adviseur. Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende:

 

*Kerstmarkt; Op 30 november organiseren wij KBO samen met Dagvoorziening Trefcentrum een Kerstmarkt van 12.00 u tot 17.00 uur, er is gratis entree.

Komt allen kijken, gezelligheid is troef. Zorg voor contant geld als u iets wilt kopen.

 

*De dagtocht naar het Europees Parlement. Het was een gezellige geslaagde dag, mooie bezichtigingen en informatie over de gang van zaken in het parlement door Jeroen Lenaers van CDA. Hij zou graag een dank e-mail willen sturen aan de groepsdeelnemers, met de groepsfoto. Hij heeft mij de e-mail adressen gevraagd, ik heb hem gemeld dat wegens de AVG de deelnemers daar eerst toestemming voor moeten geven. Dus als u mij uw mailadres stuurt kan hem doorsturen.

Foto’s van deze middag en ook van andere activiteiten vindt u op www.kbonuth.blogspot.nl

 

*Rabo Clubsuport; Als lid van de Rabobank had u kunnen stemmen op onze KBO, ik heb ook gevraagd of u (klein)kinderen wilt aanmoedigen om ook te stemmen. Als ik kijk naar de score van de opbrengst valt dat een beetje tegen bij de vergelijking met de andere KBO’s van Groot Nuth.

Wij hebben ± 255 leden en hebben 26 stemmen gehad wat € 178.98 opbrengt,

Hulsberg ± 160 leden hebben 53 stemmen gehad wat € 358.45 opbrengt,

Schimmert ± 245 leden hebben 44 stemmen gehad wat € 249.73 opbrengt,

Vaesrade ± 65 leden hebben 15 stemmen gehad wat € 100.23 opbrengt.

Als u klant bent bij de Rabobank kunt u gratis lid worden en hebt u stemrecht, u bent tot niets verplicht en heeft meerdere voordelen. Hebt u hulp nodig voor het lidmaatschap aan te vragen voor 31-12-2022 of bij het stemmen ? Dan kunt u hulp inroepen van bestuursleden, wij doen dat graag.

Hoe meer de opbrengst is, hoe gunstiger voor onze verenigingkas en voor U.

 

Op woensdag 2 November is er weer een gezellige kienmiddag en 16 November Sinterklaas kienen in de grote zaal van het Cultureel Trefcentrum. Vanaf 12.45 uur kunt u kienkaarten kopen.

Aanvang is 13.30 uur.

 

*Op 9 november om 14.00 uur in het trefcentrum was eerst een filmmiddag gepland die niet door kon gaan.

Toen heb ik in mei contact gehad met Stijn Winkens van Sportakkoord Beekdalen ( Beweegdaelen ) om Beweegbingo te organiseren wat aangeboden werd, maar die is per 1 september opgehouden en alles (zoals hij melde) door gegeven aan zij opvolger Mitchell Christiaans en die weet nergens van en weet ook niet wat beweegbingo inhoud, dat is vlak voordat de nieuwsbrief gemaakt moest worden, dat als antwoord op de vraag van mij een week eerder om wat informatie. Dus we gaan gezellig koffie drinken en eventueel wat bordspellen en zo organiseren, of een praatje met de aanwezige.

 

 Op donderdag 17 november is er weer een regio wandeling gepland.

Kijk in “De Beekdaeler” voor meer informatie over waarheen en welke tijd of informeer tijdig bij Thei Vonken t.vonken@ziggo.nlof 0455242200.

 

Bent u in het ziekenhuis opgenomen (geweest) laat het even aan ons weten, zodat wij u een

kaartje kunnen sturen.

 

*Ledenwerfactie KBO Nuth.

Wij zijn steeds op zoek naar nieuwe leden. Door overlijden, verhuizing en opzegging dreigt ons ledenaantal terug te lopen.

We willen er graag nieuwe leden bij. Ook jonge senioren (vanaf 50 jaar) zijn van harte welkom. Voor hen willen we graag een aangepast programma verzorgen.

U allen kunt ons helpen met het werven van nieuwe leden. De meeste reclame gaat natuurlijk uit van mond tot mond reclame. Echter u kunt ook actief mensen benaderen om lid te worden van KBO Nuth. Hebt u vrienden, buren of familieleden die graag meedoen, maar niet de stap durven te zetten, neem hen dan eens gewoon mee en laat hen kennis maken met een van de vele activiteiten van ons.

Brengt u een lid aan, dan ontvang u van ons een tegoedbon van € 5,00 (behalve bestuursleden) te verzilveren op een van onze activiteiten waarvoor betaald moet worden. Bijvoorbeeld de paasviering, een bustocht of excursie enz. Help ons de ledenaantallen op peil te houden of liever nog om meer leden te krijgen. Zo blijven we een bloeiende vereniging die actief is en kan blijven.

 

*Café Pleisterplaats Café Pleisterplaats is om mensen proberen te helpen met rouwverwerking. De KBO sluit hier graag bij aan. We willen een plek bieden waar mensen samen kunnen praten over wat ons echt bezig houdt. Of we luisteren naar elkaar. Een gezellige zondagmiddag waar we soms ’n pleistertje op een pijnlijke plek in ons leven kunnen plakken en afsluiten met gezelligheid. Welkom op 20 november van 15.00 – tot 17.00 uur in het Kabuuske. Komt u voor de eerste keer dan even aanmelden bij de voorzitter.

Bertie Bemelmans, Peter van Eert en Wiel van Goethem.

 

*De jaarlijkse Barbara viering. Op maandag 5 december wordt de dag van onze Patrones St. Barbara gevierd. Wij gaan naar de St. Bavokerk, om 9.00 uur begint de H. Mis. Bij deze H. Mis  is ook de Stichting Mijnbouw Wim uitgenodigd, en zij zullen als misdienaar in “koempel tenue” de dienst ondersteunen, ook worden de overleden leden van dit jaar herdacht middels de Misintentie. Na de H. Mis gaan de goed mobile mensen naar het Barbarabeeld bij de Ziepkoel, kruising Bavostraat – Barbarastraat voor een gedenkmoment en gaan dan naar de zaal voor koffie en vlaai. De slecht ter been zijnde leden gaan meteen naar het Cultureel Trefcentrum. Na de koffie is er een presentatie door Koempel Wim Schoenmakers. Einde van deze morgen zal rond 12.00 uur zijn. Kosten zijn

 € 2.50 voor leden van de KBO Nuth en € 5.00 voor niet leden. Opgave via onderstaand formulier, wie een machtiging heeft afgegeven alleen het strookje afgeven, vóór 26 november bij een van de bekende onderstaande adressen. Anders betalende leden en gasten het geld overmaken onder vermelding van Barbara viering.

 

*Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA).

Deze mensen kunnen u behulpzaam zijn bij de voorbereiding op een keukentafelgesprek met de gemeente, op het gebied van financiën, wonen, welzijn en zorg. Afhankelijk van de hulpvraag zoeken zij samen met de ouderen naar een passende oplossing en hoe deze oplossing gezocht moet worden. Het gaat om de ouderen te ondersteunen, te bemiddelen en te adviseren. U bent niet gebonden aan een VOA uit Nuth. U kunt ook van een andere VOA gebruik maken. Dit geldt ook voor mensen die geen lid van de KBO zijn. In Nuth: Dhr. Jan Janssen 045-524 2273, in Hulsberg: Mevr. Bertie Peeters 045-405 2695, Mevr. Marjo Pluijmaekers 06-22470573, in Schimmert: Dhr. Frits Janssen 045-404 1446, Dhr. Henry Okkersen045-404 1732, en Dhr. Chrit Leenders 06-81881773.

 

*Verder geplande activiteiten zijn; 14 december Kerstviering, meer nieuws in de volgende nieuwsbrief, u kunt zich wel al opgeven. Hebt u een huwelijksjubileum gehad in 2020, 2021 of 2022 van 50 of 60 jaar? Meld dat even als u ook naar de kerstviering komt.

 

Houdt u zich aan de aanmeldingsdata, bij iedere activiteit komen aanmeldingen te laat binnen, ook wij moeten ons houden aan de tijd voor bestellingen van documentatie of catering.

*Spreuk van de maand: Ik volg een licht dieet, ik eet bij daglicht, bij kunstlicht & kaarslicht en soms zelfs bij het licht van de koelkast.

 

*Met vriendelijke groeten namens het bestuur. Wiel van Goethem, voorzitter KBO Nuth Schmeddingstraat 7, 6361AZ Nuth Tel. 045-5244386 of 06-58855634. Mail w.van.goethem@ziggo.nl

 

*Het volgende Magazine met de nieuwsbrief kunt u omstreeks 30 november 2022 verwachten. en 16 November Sinterklaas kienen in de grote zaal van het Cultureel Trefcentrum. Vanaf 12.45 uur kunt u kienkaarten kopen.

Aanvang is 13.30 uur.

 

*Op 9 november om 14.00 uur in het trefcentrum was eerst een filmmiddag gepland die niet door kon gaan.

Toen heb ik in mei contact gehad met Stijn Winkens van Sportakkoord Beekdalen ( Beweegdaelen ) om Beweegbingo te organiseren wat aangeboden werd, maar die is per 1 september opgehouden en alles (zoals hij melde) door gegeven aan zij opvolger Mitchell Christiaans en die weet nergens van en weet ook niet wat beweegbingo inhoud, dat is vlak voordat de nieuwsbrief gemaakt moest worden, dat als antwoord op de vraag van mij een week eerder om wat informatie. Dus we gaan gezellig koffie drinken en eventueel wat bordspellen en zo organiseren, of een praatje met de aanwezige.

 

 Op donderdag 17 november is er weer een regio wandeling gepland.

Kijk in “De Beekdaeler” voor meer informatie over waarheen en welke tijd of informeer tijdig bij Thei Vonken t.vonken@ziggo.nlof 0455242200.

 

Bent u in het ziekenhuis opgenomen (geweest) laat het even aan ons weten, zodat wij u een

kaartje kunnen sturen.

 

*Ledenwerfactie KBO Nuth.

Wij zijn steeds op zoek naar nieuwe leden. Door overlijden, verhuizing en opzegging dreigt ons ledenaantal terug te lopen.

We willen er graag nieuwe leden bij. Ook jonge senioren (vanaf 50 jaar) zijn van harte welkom. Voor hen willen we graag een aangepast programma verzorgen.

U allen kunt ons helpen met het werven van nieuwe leden. De meeste reclame gaat natuurlijk uit van mond tot mond reclame. Echter u kunt ook actief mensen benaderen om lid te worden van KBO Nuth. Hebt u vrienden, buren of familieleden die graag meedoen, maar niet de stap durven te zetten, neem hen dan eens gewoon mee en laat hen kennis maken met een van de vele activiteiten van ons.

Brengt u een lid aan, dan ontvang u van ons een tegoedbon van € 5,00 (behalve bestuursleden) te verzilveren op een van onze activiteiten waarvoor betaald moet worden. Bijvoorbeeld de paasviering, een bustocht of excursie enz. Help ons de ledenaantallen op peil te houden of liever nog om meer leden te krijgen. Zo blijven we een bloeiende vereniging die actief is en kan blijven.

 

*Café Pleisterplaats Café Pleisterplaats is om mensen proberen te helpen met rouwverwerking. De KBO sluit hier graag bij aan. We willen een plek bieden waar mensen samen kunnen praten over wat ons echt bezig houdt. Of we luisteren naar elkaar. Een gezellige zondagmiddag waar we soms ’n pleistertje op een pijnlijke plek in ons leven kunnen plakken en afsluiten met gezelligheid. Welkom op 20 november van 15.00 – tot 17.00 uur in het Kabuuske. Komt u voor de eerste keer dan even aanmelden bij de voorzitter.

Bertie Bemelmans, Peter van Eert en Wiel van Goethem.

 

*De jaarlijkse Barbara viering. Op maandag 5 december wordt de dag van onze Patrones St. Barbara gevierd. Wij gaan naar de St. Bavokerk, om 9.00 uur begint de H. Mis. Bij deze H. Mis  is ook de Stichting Mijnbouw Wim uitgenodigd, en zij zullen als misdienaar in “koempel tenue” de dienst ondersteunen, ook worden de overleden leden van dit jaar herdacht middels de Misintentie. Na de H. Mis gaan de goed mobile mensen naar het Barbarabeeld bij de Ziepkoel, kruising Bavostraat – Barbarastraat voor een gedenkmoment en gaan dan naar de zaal voor koffie en vlaai. De slecht ter been zijnde leden gaan meteen naar het Cultureel Trefcentrum. Na de koffie is er een presentatie door Koempel Wim Schoenmakers. Einde van deze morgen zal rond 12.00 uur zijn. Kosten zijn

 € 2.50 voor leden van de KBO Nuth en € 5.00 voor niet leden. Opgave via onderstaand formulier, wie een machtiging heeft afgegeven alleen het strookje afgeven, vóór 26 november bij een van de bekende onderstaande adressen. Anders betalende leden en gasten het geld overmaken onder vermelding van Barbara viering.

*Verder geplande activiteiten zijn; 14 december Kerstviering, meer nieuws in de volgende nieuwsbrief, u kunt zich wel al opgeven. Hebt u een huwelijksjubileum gehad in 2020, 2021 of 2022 van 50 of 60 jaar? Meld dat even als u ook naar de kerstviering komt.


*Spreuk van de maand: Ik volg een licht dieet, ik eet bij daglicht, bij kunstlicht & kaarslicht en soms zelfs bij het licht van de koelkast.

 

*Met vriendelijke groeten namens het bestuur. Wiel van Goethem, voorzitter KBO Nuth Schmeddingstraat 7, 6361AZ Nuth Tel. 045-5244386 of 06-58855634. Mail w.van.goethem@ziggo.nl

 

*Het volgende Magazine met de nieuwsbrief kunt u omstreeks 30 november 2022 verwachten.

maandag 10 oktober 2022

Europees parlement in Brussel

 Vrijdag 7 oktober zijn we met een bus naar Brussel gereden en daar het Europees parlement bezocht.

Onderweg naar een koffie café

De centrale hal van het parlement

Groepsfoto

Plenaire vergaderzaal


In gesprek met Jeroen Lenaers lid van het Europees Parlement CDA


Onderweg naar restaurant Leon


Stads wandeling met een gids


vrijdag 30 september 2022

Nieuwsbrief september 2022

 


Secretariaat: Lou Slangen

Koningsgraven 30, 6363BE Wijnandsrade

06-53668232, mail; slangen.lou@gmail.com

www.kbonuth.blogspot.nl

Bank rek. Nr.NL 82 RABO 01377 26 163. Nieuwsbrief van 29 september 2022. Aan leden, ereleden en geestelijk adviseur. Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende:

 

*Voor alle deelnemers naar het Europees Parlement. Denk aan uw ID bewijs of paspoort, neem een flesje water of ander drinken mee. Omdat de lunch iets later is (+/- 14.15 a 14.30 uur), neem een broodje of tussendoortje mee om te eten. Het vertrek is om 8.00 uur, graag 10 minuten van te voren aanwezig zijn. Terug in Nuth zal rond 21.00 uur zijn.

 

*Presentatie/Workshop van MEE; Zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Wat is er mogelijk. Op woensdag 12 oktober organiseren wij deze presentatie/workshop met medewerking van Consulent Frank Sünnen, U bent van harte uitgenodigd.

Zelfredzaamheid is het vermogen om dagelijkse activiteiten zelfstandig te kunnen doen. Denk aan daginvulling, administratie of relaties onderhouden. Begrippen die vaak in dit verband worden genoemd zijn eigen kracht (zelf kunnen), eigen regie (zelf bepalen) en eigen verantwoordelijkheid (zelf moeten of mogen). De workshop is een brede verkenning.

Voor persoonlijke en gedetailleerde vragen is altijd maatwerk nodig. Ook omdat regelingen per gemeente en per verzekering kunnen verschillen, kunt u persoonlijk advies krijgen. Voor de leden is dat natuurlijk gratis, gasten betalen € 3.00 inclusief koffie/thee. Op geven via onderstaand strookje vóór 5 oktober bij de bekende onderstaande adressen.

 

*Kerstmarkt; Op 30 november organiseren wij KBO samen met Dagvoorziening Trefcentrum een Kerstmarkt van 12.00 u tot 17.00 uur, er is gratis entree. Wilt u uw hobby tonen of (hobby)spullen verkopen? Huur per tafel € 1.00, afmeting 120x80 cm.

 

*Carpoolen naar Mama Mia in Oirsbeek. Als mee wilt (voor een kleine vergoeding) en u hebt geen vervoer of u wilt rijden meld dat even aan de voorzitter, dan kunnen wij vanaf het Cultureel Trefcentrum vertrekken. Wilt u alsnog mee? Geef u dan alsnog op met het strookje van de vorige nieuwsbrief of w.van.goethem@ziggo.nl voor 1 oktober, met de tijd van de voorstelling 14.00 uur of 19.00 uur.

 

*Gebedenboek. Gebeden rond de Kerststal. Van donker naar licht; Op de drempel van een bijzonder jaar in 1223 realiseerde Franciscus in Grecchio een levende kerststal – staat in het gebedenboek voor Advent en Kersttijd in het teken van de kerststal, bijna 800 jaar oud. En steeds weer draait het om de vraag: wie is jouw favoriete figuur uit de kersstal en welk gebed hoort daarbij?

Zo gaan we op weg door de Advent naar de Kersttijd, aan de hand van markante Christenen als Herman Finkers, Anselm Grün, Agela Holleboom, Manon Vanderkaa, Gerard de Korte, Anima Christi, Erik Borgman, Isabella Wijnberg en Antoine Bodar. Met prachtige gebeden, inspirerende getuigenissen en verhalen, 152  pagina’s lang. En ook nu weer zeker in deze tijden – voor die aantrekkelijke prijs van € 9.99 bij bestelling van 100 of meer exemplaren vóór € 3.00.

 

*BBQ middag Op woensdag 14 september organiseerden wij weer een gezellige BBQ middag bij de Verkenners (Scouting) gebouw Nuth. Het was een gezellige geslaagde middag. Foto’s van deze middag en ook van andere activiteiten vindt u op www.kbonuth.blogspot.,nl.

Op woensdag 5 en 26 oktober zijn er weer de gezellige kienmiddagen in de grote zaal van het Cultureel Trefcentrum. Vanaf 12.45 uur kunt u kienkaarten kopen. Aanvang is 13.30 uur.

 

 Op donderdag 20 oktober is er weer een regio wandeling gepland.

Kijk in “De Beekdaeler” voor meer informatie over waarheen en welke tijd of informeer tijdig bij Thei Vonken t.vonken@ziggo.nlof 0455242200.

 

*Ledenwerfactie KBO Nuth.

Wij zijn steeds op zoek naar nieuwe leden. Door overlijden, verhuizing en opzegging dreigt ons ledenaantal terug te lopen.

We willen er graag nieuwe leden bij. Ook jonge senioren (vanaf 50 jaar) zijn van harte welkom. Voor hen willen we graag een aangepast programma verzorgen.

U allen kunt ons helpen met het werven van nieuwe leden. De meeste reclame gaat natuurlijk uit van mond tot mond reclame. Echter u kunt ook actief mensen benaderen om lid te worden van KBO Nuth. Hebt u vrienden, buren of familieleden die graag meedoen, maar niet de stap durven te zetten, neem hen dan eens gewoon mee en laat hen kennis maken met een van de vele activiteiten van ons.

Brengt u een lid aan, dan ontvang u van ons een tegoedbon van € 5,00 te verzilveren op een van onze activiteiten waarvoor betaald moet worden. Bijvoorbeeld de paasviering, een bustocht of excursie enz. Help ons de ledenaantallen op peil te houden of liever nog om meer leden te krijgen.

Zo blijven we een bloeiende vereniging die actief is en kan blijven.

 

*Café Pleisterplaats Café Pleisterplaats is om mensen proberen te helpen met rouwverwerking. De KBO sluit hier graag bij aan. We willen een plek bieden waar mensen samen kunnen praten over wat ons echt bezig houdt. Of we luisteren naar elkaar. Een gezellige zondagmiddag waar we soms ’n pleistertje op een pijnlijke plek in ons leven kunnen plakken en afsluiten met gezelligheid. Welkom op 16 oktober van 15.00 – tot 17.00 uur in het Kabuuske. Komt u voor de eerste keer dan even aanmelden bij de voorzitter.

Bertie Bemelmans, Peter van Eert en Wiel van Goethem.

 

Bent u in het ziekenhuis opgenomen (geweest) laat het even aan ons weten, zodat wij u een

kaartje kunnen sturen.

 

*U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief van KBO-PCOB of KBO-PCOB voordelen op;

 (www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven) (www.kbo-pcob-voordeel.nl)

 

*Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA).

Deze mensen kunnen u behulpzaam zijn bij de voorbereiding op een keukentafelgesprek met de gemeente, op het gebied van financiën, wonen, welzijn en zorg. Afhankelijk van de hulpvraag zoeken zij samen met de ouderen naar een passende oplossing en hoe deze oplossing gezocht moet worden. Het gaat om de ouderen te ondersteunen, te bemiddelen en te adviseren. U bent niet gebonden aan een VOA uit Nuth. U kunt ook van een andere VOA gebruik maken. Dit geldt ook voor mensen die geen lid van de KBO zijn. In Nuth: Dhr. Jan Janssen 045-524 2273, in Hulsberg: Mevr. Bertie Peeters 045-405 2695, Mevr. Marjo Pluijmaekers 06-22470573, in Schimmert: Dhr. Frits Janssen 045-404 1446, Dhr. Henry Okkersen045-404 1732, en Dhr. Chrit Leenders 06-81881773.

 

*KBO Schimmert organiseert een “Oktoberfiës veur 50-plussers op zondig 9 oktober”, aanvang: 13.30 uur, zaal open 12.30 gemeenschapshuis Schimmert. Met medewerking van de Steirische Harmonika Freunden. Entree € 7.50 voor Alle KBO leden van Beekdaelen op vertoon van KBO pasje en € 10.00 voor niet-leden. Aanmelden door overboeking voor 6 oktober op rek. NL 50 RABO 0146 4109 55 t.n.v. KBO St. Paulus Schimmert o.v.v. Oktoberfest 2022 + naam en adres. De bankoverschrijving is gelijk de opgave van deelneming.

*Mogen we ons eerst even voorstellen?
Wij zijn de vrijwilligers van de San (Sociale Actie Nuth). We proberen mensen die, meestal door de vele regels die gelden, in moeilijkheden komen te helpen.  Op dit moment weten we dat ook veel ouderen zich zorgen maken over de gestegen kosten van levensonderhoud. We willen degenen die echt in problemen dreigen te komen,een kleine attentie geven als hulp en bemoediging dat ze er nooit helemaal alleen voor staan. We willen dit graag samen met de KBO doen.

Natuurlijk kunnen we niet iedereen helpen. Indien dat voor u van toepassing is (binnen het kerkdorp Nuth) kunt u zich telfonisch bij de voorzitter van de KBO melden die gaat er door geheimhouding serieus mee om.

*Misschien iets voor U, uw kinderen of kleinkinderen. Het Cultureel Trefcentrum is op zoek naar

3 bestuursleden en een aantal mensen in loondienst voor bediening en vrijwilligers. Omdat veel mensen met pensioen zijn gegaan is de bezetting minimaal en is aan de verenigingen gevraagd om dit bekenbaar te maken, ook in ons eigen belang, wij maken ook gebruik van hun diensten.

Maak dat bekend aan de voorzitter, dan geef ik dat door aan het Trefcentrum.

 

*Spreuk van de maand: Het is niet de lengte, het lichaam of de schoonheid die van jou een goed persoon maken. Het is het hart, de nederigheid, de behulpzaamheid en de vriendelijkheid maakt de persoon bijzonder.

 

*Met vriendelijke groeten namens het bestuur. Wiel van Goethem, voorzitter KBO Nuth Schmeddingstraat 7, 6361AZ Nuth Tel. 045-5244386 of 06-58855634. Mail w.van.goethem@ziggo.nl

 

*Het volgende Magazine met de nieuwsbrief kunt u omstreeks 27 oktober 2022 verwachten.

woensdag 14 september 2022

14 sept 2022 BBQ middag

Op woensdag 14 september hadden we een gezellige BBQ middag.

Er was een enorme belangstelling hier voor  en het was reuze gezellig met elkaar.

Bestuur en vrijwilligers van de KBO bedankt hier voor.


maandag 15 augustus 2022

Nieuwsbrief augustus

 

Secretariaat: Lou Slangen

Koningsgraven 30, 6363BE Wijnandsrade

06-53668232, mail; slangen.lou@gmail.com

www.kbonuth.blogspot.nl

Bank rek. Nr.NL 82 RABO 01377 26 163. Nieuwsbrief van 25 augustus 2022. Aan leden, ereleden en geestelijk adviseur. Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende:

 

*Met innige deelneming maken wij bekend dat sinds de vorige nieuwsbrief ons lid, Mevr. Irene Paalman op donderdag 14 juli 2022 is overleden, in de leeftijd van 75 jaar.

 

Rabobank Clubsupport   

Wij willen u vragen om de berichten van de Rabobank goed in de gaten te houden, want u als lid van de Rabobank zult van hen een code krijgen waarmee u weer kunt stemmen op onze vereniging. Dit uiteraard alleen als u ook een rekening hebt bij de Rabobank en voor 31-12-2021 lid was. U kunt gratis lid worden. Wanneer u het moeilijk vindt om zelf uw stemmen door te geven of een lidmaatschap aan te vragen, kunt u altijd bij een van de bestuursleden aankloppen om u te helpen. Wij doen dit graag, want iedere stem die verloren gaat kost geld.

Vorig jaar hebben we een mooi bedrag bij elkaar gesprokkeld. Dit bedrag willen we uiteraard dit jaar ook weer halen, het liefst nog een beetje meer, want alle geld dat gesponsord wordt komt uiteindelijk weer ten goede aan onze leden. Vraag ook aan uw kinderen of ze op de KBO St. Barbara willen stemmen of een lidmaatschap aan te vragen.

 

*Barbecue middag

Voor de derde keer organiseren wij op woensdag 14 september  om 12.30 uur een BBQ-middag in het Verkenners (Scouting) gebouw, Spoorstraat72 te Nuth. Voor alles wordt gezorgd: vlees, sauzen, bijlagen en drinken. Wij hopen natuurlijk op goed weer zodat wij het buiten gezellig kunnen maken. Bij slecht weer is het binnen ook knus. Bestuursleden fungeren als kok, barman en eventueel als ober. Kosten zijn voor leden € 10.00 en voor gasten € 15.00 (kostprijs), voor de BBQ, koffie/thee en andere drankjes. Iedereen krijgt bonnen voor de diverse vleessoorten. Drinken is vrij. Opgave via onderstaand formulier uiterlijk vóór 8 september bij de onderstaande adressen. Heeft u een machtiging afgeven voor automatische inning van contributie en activiteiten dan geen geld bijvoegen. Anderen het liefst overmaken onder vermelding BBQ 2022 of geld in een enveloppe als er geen andere opties zijn.

 

* Bustocht naar het Europees Parlement in Brussel.

Op vrijdag 7 oktober 2022 gaan wij op bezoek in het Europees Parlement, wij vertrekken om 8.00 uur vanaf de bushalte bij Stella fietsen aan de Stationstraat. Maximaal 53 personen.

Om ± 10.30 uur aankomst in het Europees Parlement waar wij koffie, een rondleiding en een bezoek aan de publieke tribune van de plenaire vergaderzaal krijgen.

Om ± 12.30 uur gesprek met Europarlementariër Jeroen Lenaers

Om ± 13.30 - 14.15 uur van het Europees parlement naar het centrum naar restaurant Chez Léon.

Omdat de lunch laat zal plaatsvinden, kunt u eventueel een tussendoortje zelf mee nemen.

Om ± 14.15 – 15.30 uur lunch, aangeboden door Jeroen Lenaers van het CDA.   

Om ± 15.30 – 17.30 uur rondleiding met een gids door Brussel.

Om ± 19.30 uur aankomst in Hasselt voor een kleine versterking voor eigen rekening.

Om ± 21.00  uur terug in Nuth. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

De kosten voor leden van KBO St. Barbara Nuth is de gereduceerde prijs van € 25.00, niet leden betalen de volle prijs á € 35.00, dat is inclusief, de collectieve reisverzekering.

Opgeven bij een van de bekende onderstaande adressen, mensen met een machtiging hoeven zich alleen schriftelijk op te geven, anderen moeten het geld overmaken onder vermelding van Dagtocht Europees Parlement.

Iedereen moet hun voornaam, achternaam, geboortedatum, nationaliteit, adres (straat, postcode, woonplaats) op de achterkant van het opgave formulier invullen.

Deze gaan vooraf naar de beveiligingsdienst. Dieetwensen aangeven en ook als iemand moeilijk een trap met 16 treden kan lopen i.v.m. het restaurant. Beneden is beperkt plaats.

Vol is vol, datum van opgave telt. Denk aan uw paspoort of identiteitskaart.

 

*Op woensdag 7 en 21 September zijn er weer de gezellige kienmiddagen in de grote zaal van het Cultureel Trefcentrum. Vanaf 12.45 uur kunt u kienkaarten kopen. Aanvang is 13.30 uur.

 

*Spellenmiddag: Op woensdag 13 juli organiseerden wij weer een spellenmiddag in de grote zaal van het Cultureel Trefcentrum. Het was een gezellige geslaagde middag. Foto’s van deze middag en ook van andere activiteiten vindt u op  www.kbonuth.blogspot.,nl . Ook de voorlichting van Veilig Verkeer Nederland op 27 juli en 3 augustus was een leerzame middag, er hadden wat meer aanmeldingen mogen zijn. Idem voor de Risk Factory dat was een zeer geslaagde middag waar we veel geleerd hebben over veiligheid, jammer voor het lage aantal aanmeldingen.

 

Op woensdag 7 en 21 September zijn er weer de gezellige kienmiddagen in de grote zaal van het Cultureel Trefcentrum. Vanaf 12.45 uur kunt u kienkaarten kopen.

Aanvang is 13.30 uur.

 

 Op donderdag 15 september is er weer een regio wandeling gepland.

Kijk in “De Beekdaeler” voor meer informatie over waarheen en welke tijd of informeer bij Thei Vonken t.vonken@ziggo.nl  of 0455242200.

 

*Café Pleisterplaats Café Pleisterplaats is om mensen proberen te helpen met rouwverwerking. De KBO sluit hier graag bij aan. We willen een plek bieden waar mensen samen kunnen praten over wat ons echt bezig houdt. Of we luisteren naar elkaar. Een gezellige zondagmiddag waar we soms ’n pleistertje op een pijnlijke plek in ons leven kunnen plakken en afsluiten met gezelligheid. Na de vakantie weer welkom op 25 september van 15.00 – tot 17.00 uur in het Kabuuske. Komt u voor de eerste keer dan even aanmelden bij de voorzitter.

Bertie Bemelmans, Peter van Eert en Wiel van Goethem.

 

Bent u in het ziekenhuis opgenomen (geweest) laat het even aan ons weten, zodat wij u een

kaartje kunnen sturen.

 

*U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief van KBO-PCOB of KBO-PCOB voordelen op;

 (www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven) (www.kbo-pcob-voordeel.nl)

 

*Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA).

Deze mensen kunnen u behulpzaam zijn bij de voorbereiding op een keukentafelgesprek met de gemeente, op het gebied van financiën, wonen, welzijn en zorg. Afhankelijk van de hulpvraag zoeken zij samen met de ouderen naar een passende oplossing en hoe deze oplossing gezocht moet worden. Het gaat om de ouderen te ondersteunen, te bemiddelen en te adviseren. U bent niet gebonden aan een VOA uit Nuth. U kunt ook van een andere VOA gebruik maken. Dit geldt ook voor mensen die geen lid van de KBO zijn. In Nuth: Dhr. Jan Janssen 045-524 2273, in Hulsberg: Mevr. Bertie Peeters 045-405 2695, Mevr. Marjo Pluijmaekers 06-22470573, in Schimmert: Dhr. Frits Janssen 045-404 1446, Dhr. Henry Okkersen 045-404 1732, en Dhr. Chrit Leenders 06-81881773.

*Spreuk van de maand: De ladder van de levensweg zit vol splinters,

                                            Maar dat voelt alleen diegene die naar beneden glijdt.

 

*Met vriendelijke groeten namens het bestuur. Wiel van Goethem, voorzitter KBO Nuth Schmeddingstraat 7, 6361AZ Nuth Tel. 045-5244386 of 06-58855634. Mail w.van.goethem@ziggo.nl

 

*Het volgende Magazine met de nieuwsbrief kunt u omstreeks 25 augustus 2022 verwachten.