donderdag 13 december 2018

Kerstviering 2018

                                K.B.O.   Kerstviering 2018 in het trefcentrum


De zaal feestelijk aankleden voor de Kerstviering


Interview voor LOO televisie

Voorlezen van de kerstgedachte


Fa. Bakker heeft weer een fantastische maaltijd berijd

Cabaretgroep de Kriekele
50 jaar trouwjubileum
Mevr. & Dhr SmitHet bestuur bedankt Mevr. Langen voor het maken van de mooie
 Kerstkaarten die ze ieder jaar weer opnieuw maakt.


We gaan verder met de cabaretgroep de KriekeleWij hebben deze mooie avond afgesloten met het gezamenlijk zingen van het "Stille Nacht" en elkaar een

Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar 2019 

toegewenst

woensdag 21 november 2018

Nieuwsbrief november


K.B.O. St.  Barbara Nuth     

Secretariaat; Nuinhofstraat 47, 6361BB  Nuth
Tel.045-5242001     KvK. nr. 401 86 529. www.kbonuth.blogspot.nl
Bank rek. nr. NL 82 RABO 01377 26 163.  Nieuwsbrief van 4-12-2018.
Aan leden, ereleden en geestelijk adviseur.
 Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende:

Dit is de laatste nieuwsbrief van 2018.
* U kunt op www.kbonuth.blogspot.nl kijken naar foto’s, van activiteiten, wandelingen en nieuwsbrieven e.d. die opgenomen en geplaatst worden door Albert Rossen.

*Met innige deelneming maken wij bekend dat deze maand ons lid Dhr. W. Wijgergangs uit Wijnandsrade op maandag 15 oktober  is overleden in de leeftijd van 85 jaar.

*Er is voor volgend jaar versterking van het bestuur nodig, er zijn 2 vacatures in het bestuur: de functie van Vicevoorzitter en van Secretaris. Wie kan en wil een van deze functies  bekleden? Of kent u iemand die dat zou kunnen, ook al is Hij/Zij nog geen KBO lid? Stuur even een berichtje naar de voorzitter.

.*De contributie van 2019 wordt voor diegene wat een machtiging gegeven hebben op 3 januari afgeboekt. Goed nieuws.  Het bestuur heeft besloten de afdrachtverhoging van KBO Limburg en Unie KBO-PCOB niet door te berekenen aan onze leden. Dus geen contributieverhoging. Blijft € 21.50 door middel van doorlopende Machtiging en een verhoging van 50 cent per acceptgiro naar  € 22.50  i.v.m. bankkosten. U bent lid per kalenderjaar, indien u volgend jaar geen lid meer van onze vereniging wilt zijn moet u het lidmaatschap opzeggen voor 18 december. Diegene die nog per acceptgiro betaald, krijgen die bij deze nieuwsbrief. En tevens krijgt u het jaarprogramma van 2019.

*Eten bij Bergrust in Ulestraten.
Op woensdag 16 januari gaan wij lekker eten in Ulestraten . Wij hebben een optie op een reservering rond 60 personen. Voor een 3 gangen diner met alles erop en er aan behalve het drinken, voor
€ 12.50 inclusief vervoer. Waarbij wij wie het eerst komt wie het eerst maalt hanteren. Wij gaan door middel van eigen vervoer in auto’s van (bestuurs) leden. De vervoerskosten en een gedeelte van het diner worden voor leden uit de kas van de KBO betaald.
Wij beginnen met Huisgemaakte runderbouillon met verse groente en soepvlees, Daarna hebben wij een keuze uit 3 hoofdmenu’s  1) schnitzel met roomsaus. 2) kipfilet met kerry roomsaus en ananas.  3) kabeljauw met vissaus. Alle menu’s met frietjes en diverse groente. Als  dessert boerenroomijs met warme kersen en slagroom. Wij moeten  vooraf opgeven welk hoofdmenu  u wilt, dit i.v.m. de grote van de groep. U moet op het strookje het nummer en aantal van het hoofdmenu vermelden en voor u zelf onthouden of opschrijven. Vertrek is om 11.30 uur vanaf de parkeerplaats van de Agneshof. Indien er plaats is kunnen ook niet leden mee, zij betalen uiteraard
€ 16.00. Opgave via onderstaand formulier af te geven voor 8 januari bij een van de bekende onderstaande  adressen.
Indien u een doorlopende machtiging getekend heeft hoeft u verder niets te doen ( wordt automatisch overgemaakt ), anderen betalen bij voorkeur per bankovermaking onder vermelding (eten), indien dat niet mogelijk is cash in een envelop.                                                                             (1)           


*Voorlichtingsmiddag van de Brandweer  Zuid-Limburg.
Op woensdag 30 januari geven wij een voorlichtingsmiddag om 14.00 uur in het Cultureel Trefcentrum in de Wilhelminastraat 3 te Nuth. Met het stijgen van de leeftijd wordt u ongemerkt kwetsbaarder als het gaat om brand in eigen huis. Uit onderzoek blijkt dat senioren vaker betrokken zijn bij brand in de eigen woonomgeving dan mensen jonger dan 65 jaar. U bent misschien niet meer zo snel ter been of hoort of ziet  iets slechter. Als er dan brand uitbreekt kan dat vervelende gevolgen voor u hebben. Dat weet u natuurlijk wel, maar houdt u hier ook rekening mee?
Veel branden zijn te wijten aan onoplettendheid of onvoorzichtigheid.  Gelukkig kunt u zelf veel doen om brand in huis te voorkomen. Uw gedrag speelt namelijk een belangrijke rol in het voorkomen van brand. Staat u daar wel eens bij stil?
In een interactieve bijeenkomsten gaan de voorlichters met u op zoek naar de meest voorkomende brandoorzaken in uw huis én denkt u na over hoe u dit kunt voorkomen en/of tijdig kunt signaleren.
Van garage tot zolder krijgt u handreikingen aangeboden om uw huis brandveilig in te richten. Maar ook: wat kunt u het beste doen als u moet vluchten voor brand?
Kortom: een interessante, leerzame, maar ook gezellige bijeenkomst met zeker ook ruimte voor uw vragen. Opgave via onderstaand formulier af te geven voor 22 januari bij een van de bekende onderstaande  adressen. Voor leden van de KBO Nuth is de lezing gratis, gasten betalen € 4.00 inclusief koffie/ thee.

*Dagtocht met de Museum Plus Bus.
Op donderdag 21 februari 2019 gaan wij met de Museum plus Bus naar het Noord Brabants museum. Deze bus is gesponsord door de Bank Giro Loterij en is bedoeld voor groepen mensen die door hun leeftijd of lichamelijke conditie geen museumbezoek kunnen afleggen. Deze bus heeft een lift en er is plaats voor  2 mensen met een (vaste) rolstoel of 1 elektrische rolstoel (geen Scootmobiel) verder is er plaats onder in de bus voor 16 opvouwbare rollators of transportrolstoelen. Mensen die moeilijk de trappen in de bus kunnen nemen, kunnen ook met de lift in en uit de bus geholpen worden.
8.15 uur aankomst van de bus bij bakkerij Voncken, 8.45 uur vertrek, 10.45 uur aankomst Parade in den Bosch, 11.00 uur aankomst Noord Brabants Museum, 11.30 uur koffie, 12.00 uur rondleiding, 13.15 onze bestelde lunch (soep, broodjes, koffie/thee), 14.15 uur gelegenheid tot zelfstandig rondkijken, 15.00 vertrek uit het museum, 15.30 vertrek van de bus, 17.30 aankomst bij bakkerij Voncken.
Mensen met een beperking gaan voor en anderen kunnen ook mee tot een maximum van 45 personen. Dit alles voor de ongelooflijke prijs van € 12.00 voor uitsluitend eigen leden. Opgave via onderstaand formulier af te geven voor 11 februari  bij een van de bekende onderstaande  adressen. Indien u een doorlopende machtiging getekend heeft hoeft u verder niets te doen ( wordt automatisch overgemaakt ), anderen betalen bij voorkeur per bankovermaking onder vermelding ( Museum Plus Bus), indien dat niet mogelijk is cash in een envelop. 


*Café Pleisterplaats
Café Pleisterplaats is een nieuwe start om mensen proberen te helpen met rouwverwerking. De KBO sluit hier graag bij aan. We willen een plek bieden waar mensen samen kunnen praten over wat ons echt bezig houdt. Of we luisteren naar elkaar, indien gewenst ook 1 op 1. Een gezellige zondagmiddag waar we soms ’n pleistertje op een pijnlijke plek in ons leven kunnen plakken. Welkom op zondag 16 december en 20 januari 2019 vanaf 15.00 - tot 17.00 uur in het Kabuuske. Meld je even van te voren aan, want het kan zijn dat wij iets bezoeken op een andere plaats en dan willen we graag i.v.m. vervoer weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. Aanmelden bij: Bertie Bemelmans, Peter van Eert of Wiel van Goethem.                                                                                                                                              (2)


 *Vrijwillige ouderen adviseurs (VOA).
 Wij hebben u er in onze nieuwsbrieven al eerder op geattendeerd dat u gebruik kunt maken van deze adviseurs, die via de KBO een gedegen opleiding hebben gehad. Deze mensen kunnen u behulpzaam zijn bij de voorbereiding op een keukentafelgesprek met de gemeente, op het gebied van financiën, wonen, welzijn en zorg. Afhankelijk van de hulpvraag zoeken zij samen met de ouderen naar een passende oplossing en hoe deze oplossing gevonden moet worden. Het gaat om de ouderen te ondersteunen, te bemiddelen en te adviseren. U bent niet gebonden aan een VOA uit Nuth. U kunt ook van een andere VOA gebruik maken. In Nuth  Dhr. Jan Janssen 045-524 2273, in Hulsberg Mevr. Bertie Peeters 045-405 2695, en in Schimmert Dhr. Frits Janssen 045-404 1446 en Dhr. Henry Okkersen 045-404 1732. Dit geldt ook voor mensen die geen lid van de KBO zijn.

*Op woensdag 9 en 23 januari zijn er weer de gezellige kienmiddagen in de kleine zaal van het Cultureel Centrum. Vanaf 13.00 uur kunt u kienkaarten kopen, aanvang is 13.30 uur.

 17 januari 2019 is er weer een regio wandeling gepland, kijk in “De Beekdaeler” of op “Omroep Groot Nuth” voor meer informatie over waarheen en welke tijd.                                                               

*Willen leden die in het ziekenhuis liggen of gelegen hebben dit even melden aan het bestuur, zodat wij u een wenskaart kunnen toe sturen. Het komt regelmatig voor dat wij pas veel later horen dat mensen in het ziekenhuis hebben gelegen.
Door de wet op de privacy horen wij dat alleen via, via en soms veel te laat. Dat is jammer.

*Op vrijdag 4 januari 2019 wordt, om 19.00 uur, in de Gerlachuskerk het octaaf van St. Gerlach geopend (4 t/m 12 jan.) Het thema luidt; “Zeuks te MICH ouch?” Op woensdag 9 januari, wordt om 10.00 uur een plechtige hoogmis gevierd, die wordt opgeluisterd door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor uit Berg en Terblijt. Aansluitend wordt de relikwie van St. Gerlach vereerd en brood gezegend.

De volgende Nieuwsbrief kunt u omstreeks 30 januari 2019 verwachten. Met vriendelijke groet namens het bestuur.

Spreuk van de maand; Kwets nooit iemand waar je om geeft, het is maar een seconde dat je het doet, maar het herstel is iets van jaren.


          
Wij wensen u Zalige Kerstdagen, een fijne Jaarwisseling en een gezond 2019.


Wiel van Goethem, voorzitter KBO, Schmeddingstraat 7, 6361AZ Nuth Tel. 045-5244386                                                                                                                                      (3)


vrijdag 2 november 2018

Herftwandeling Wittem op 15 november


KBO Regio Limburg Zuid organiseert op
15 november Herfstwandeling vanuit Wittem
 door het Heuvelland.

U wandelt mee op eigen risico. Iedereen mag meewandelen ook zij die geen lid van de KBO zijn. Zorg voor goed schoeisel, gepaste kleding en een lunchpakket.  
Het is raadzaam om wandelstokken mee te nemen.
Op de pauzeplaats krijgt u koffie/thee en vlaai
 

NB. Voor deze wandeling moet u zich vóór zondag 11 november opgeven bij
Thei Vonken  t.vonken@ziggo.nl  of  Jan de Ruiter janderuiter@home.nl 
ivm het bestellen van de koffie/thee en vlaaiDe kosten voor deze tocht zijn € 6,00 te voldoen bij vertrek bij de wandelgids.

Voor info van de wandelingen bij: Thei Vonken      045 5242200 t.vonken@ziggo.nl
                                                 Jan de Ruiter          045 5462615 janderuiter@home.nl

Voor deelnemers van Nuth en omgeving is er de gelegenheid tot carpoolen vanaf de parkeerplaats bij sportcomplex Gitek aan de Leeuwerikstraat te Nuth.
Aanwezig zijn om 09.50 uur, uiterlijk vertrek naar Wittem om 10.00 uur
Zij die vanaf deze carpoolplaats vertrekken en zij die gebruik willen maken van carpooling vanuit Nuth moeten zich opgeven bij de KBO-wandelgids Thei Vonken.

Voor de deelnemers van Kerkrade e.o. is er gelegenheid tot Carpoolen vanaf de parkeerplaats Abdij Rolduc.
Aanwezig zijn om 09.55 uur, uiterlijk vertrek naar Wittem om 10.05 uur.
Zij die vanaf deze carpoolplaats vertrekken en zij die gebruik willen maken van carpooling vanuit Kerkrade moeten zich opgeven bij de KBO-wandelgids Jan de Ruiter. en niet bij Jan Beckers.

Vertrek wandeling om 10:30 uur vanaf de parkeerplaats tegenover de kerk in Wittem. Wittemer Allee 3286AB Wittem

Enige uitleg over het Carpoolen:
Hij of zij die gebruik maakt van het carpoolen zal uiteraard de kosten van het vervoer met de chauffeur delen.
Voor een enkele afstand beneden tot 10 km wordt een bijdrage van € 2,00 als basis genomen.
Voor grotere afstanden hanteren we daar bovenop een bijdrage van €1,00 per verdere 10km.
Nuth-Wittem 22 km
Kerkrade-Wittem 16 km
Telefoon nrs.:   Jan de Ruiter 06 54303110
                                                                         Thei Vonken  06 48624742
M.vr.gr.
Jan de Ruiter en Thei Vonken

zaterdag 27 oktober 2018

Nieuwsbrief oktober

K.B.O. St.  Barbara Nuth

Secretariaat; Nuinhofstraat 47, 6361BB  Nuth
Tel.045-5242001     KvK. nr. 401 86 529.  www.kbonuth.blogspot.nl
Bank rek. nr. NL 82 RABO 01377 26 163.  Nieuwsbrief van 24-10-2018.
Aan leden, ereleden en geestelijk adviseur.
 Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende:
* U kunt op www.kbonuth.blogspot.nl kijken naar foto’s, van activiteiten, wandelingen en nieuwsbrieven e.d. die opgenomen en geplaatst worden door Albert Rossen.

*Dialezing over wegkruizen op 28 november om 14.00 uur in het Cultureel Trefcentrum: Tijdens deze dialezing met Laptop en Beamer kunt U zich een beeld vormen van al die prachtige devote plekjes in onze regio. Chris Willems zal  een interessante dialezing verzorgen die ca 2 uur duurt.
Wat krijgt u zo al te zien?  Devotiekruisen, moordkruisen, grenskruisen, memoriekruisen en de zgn. pestkruisen en dan de speciale kruisen.
Verder zitten in deze serie de nodige oude boerderijen, flora en fauna, molens, folklore en als een rode draad meandert de Geul door deze serie, net zoals ze slingert door ons landschap.
Kortom, het Limburgse landschap met zijn vele wegkruisen staat centraal.
*In kaart gebracht: Dhr. Chris Willems heeft in de regio Zuid Limburg alle kruisbeelden in kaart gebracht, gefotografeerd en perfect in systeem opgeborgen in wel twintig prachtige albums. Daarnaast bezit onze kruisbeeldbewaker liefst 4600 foto’s van wegkruisen, waarvan 2900 op Limburgse bodem. De rest heeft hij in België, Duitsland, Luxemburg en Oostenrijk vastgelegd op fotopapier. Het Bisdom Roermond is het ook opgevallen dat dhr. Willems een expert is op het gebied van wegkruisen en heeft hem gevraagd een en ander voor “Roermond” op papier vast te leggen. De devote plekjes krijgen vervolgens een officieel nummer en coördinaat en blijven op die manier geregistreerd.
Opgave via onderstaand formulier uiterlijk vóór 20 november bij de onderstaande adressen. Voor de leden van de KBO Nuth  is deze lezing gratis, anderen betalen € 4.00 p.p. inclusief koffie/ thee.

*De jaarlijkse Barbaraviering. Op maandag 3 december wordt de dag van onze Patrones St. Barbara gevierd. Wij gaan naar de St. Bavokerk, om 9.00 uur begint de H. Mis. Bij deze H. Mis  is ook de Stichting Mijnbouw Wim uitgenodigd, en zij zullen als misdienaar in “koempel tenue” de dienst ondersteunen, ook worden de overleden  leden van dit jaar herdacht middels de Misintentie. Na de H. Mis gaan de goed mobile mensen naar het Barbarabeeld bij de Ziepkoel, kruising Bavostraat – Barbarastraat voor een gedenkmoment en gaan dan naar de zaal voor koffie en vlaai. De slecht ter been zijnde leden gaan meteen naar het Cultureel Trefcentrum. Na de koffie wordt een film met de titel “Witste nog Koempel” vertoond. Einde van deze morgen zal rond 12.00 uur zijn. Kosten zijn € 2.50 voor leden van de KBO Nuth en € 5.00 voor niet leden. Opgave via onderstaand formulier, wie een machtiging heeft afgegeven alleen het strookje afgeven, anders betalende leden en gasten het geld overmaken onder vermelding van Barbaraviering of met  contant geld, vóór 28 november bij een van de bekende onderstaande adressen.

*De Kerstviering.  Op woensdag 12 dec. is onze kerstviering, een van onze hoogtepunten van het jaar.  Het lijkt een beetje vroeg, maar omdat de volgende “Nieuwsbrief” pas op 4 december komt, staat het al in deze nieuwsbrief. De viering begint om 16.30 uur, in het Cultureel Trefcentrum. De avond zal beginnen met de kerstviering in gedacht en gebed, mede door een of beide geestelijke adviseur(s) Kapelaan Amal en/of Pastoor Geilen. Na alle plechtigheden versterken wij de inwendige mens met ons kerstdiner, ook dit jaar weer verzorgt door de Fa. Bakker uit Nuth. Na de versterkingen komt de uit Maastricht komende cabaretgroep “De Kriekele” een 2 uur durende voorstelling verzorgen. In de pauze kunt u zoals vanouds ook iets voordragen. z.o.z.                                                                                               
Tevens worden de jubilerende echtparen in het zonnetje gezet. Echtparen die dit jaar,
50 of 60 jaar getrouwd zijn, moeten dit zelf opgeven bij het bestuur.                                                                             
De afsluiting van deze avond zal omstreeks 21.00 uur zijn. De kosten voor deze avond zijn
 € 14.00 voor leden en € 22.00 voor niet leden. De zaal is vanaf 16.00 uur open. Opgave via onderstaand formulier, wie een machtiging heeft afgegeven alleen het strookje, anders betalende leden en gasten het geld overmaken onder vermelding van kerstviering of met contant geld,  vóór 7 december bij een van de bekende onderstaande adressen.

*Er is voor volgend jaar versterking van het bestuur nodig, er zijn 2 vacatures in het bestuur: de functie van Vicevoorzitter en van Secretaris. Wie kan en wil een van deze functies  bekleden? Stuur even een berichtje naar de voorzitter.

*Op woensdag 7 en 21 november en 5 december zijn er weer de gezellige kienmiddagen in de kleine zaal van het Cultureel Centrum. Vanaf 13.00 uur kunt u kienkaarten kopen, aanvang is 13.30 uur.

* Informatiebijeenkomst van Zorgverzekeraar het Zilverenkruis op dinsdag 13 nov. 2018 in het gemeenschapshuis van Schimmert. Waarbij de werkwijze en achtergronden van de zorgverzekeraars centraal staan. Deze bijeenkomst is wellicht ook voor u van belang als u eventueel van zorgverzekering zou willen veranderen naar een collectieve verzekering. Deze voorlichting is gratis te bezoeken van 14.00 – tot 16.00 uur. Opgeven bij de Secretaris van KBO St. Paulus: Chrit Leenders per mail kboschimmert@gmail.com of Tel. 06-81881773

*Café Pleisterplaats
Café Pleisterplaats is een nieuwe start om mensen proberen te helpen met rouwverwerking. De KBO sluit hier graag bij aan. We willen een plek bieden waar mensen samen kunnen praten over wat ons echt bezig houdt. Of we luisteren naar elkaar, indien gewenst ook 1 op 1. Een gezellige zondagmiddag waar we soms ’n pleistertje op een pijnlijke plek in ons leven kunnen plakken. Welkom op zondag 18 november vanaf 15.00 - tot 17.00 uur in het Kabuuske. Meld je even van te voren aan, want het kan zijn dat wij iets bezoeken op een andere plaats en dan willen we graag i.v.m. vervoer weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. Aanmelden bij: Bertie Bemelmans, Peter van Eert of Wiel van Goethem.

 *Vrijwillige ouderen adviseurs (VOA).
 Wij hebben u er in onze nieuwsbrieven al eerder op geattendeerd dat u gebruik kunt maken van deze adviseurs, die via de KBO een gedegen opleiding hebben gehad. Deze mensen kunnen u behulpzaam zijn bij de voorbereiding op een keukentafelgesprek met de gemeente, op het gebied van financiën, wonen, welzijn en zorg. Afhankelijk van de hulpvraag zoeken zij samen met de ouderen naar een passende oplossing en hoe deze oplossing gevonden moet worden. Het gaat om de ouderen te ondersteunen, te bemiddelen en te adviseren. U bent niet gebonden aan een VOA uit Nuth. U kunt ook van een andere VOA gebruik maken. In Nuth  Dhr. Jan Janssen 045-524 2273, in Hulsberg Mevr. Bertie Peeters 045-405 2695, en in Schimmert Dhr. Frits Janssen 045-404 1446 en Dhr. Henry Okkersen 045-404 1732. Dit geldt ook voor mensen die geen lid van de KBO zijn.

 15 november is er weer een regio wandeling gepland, kijk in “De Beekdaeler” of op “Omroep Groot Nuth” voor meer informatie over waarheen en welke tijd.                                                               

De volgende Nieuwsbrief kunt u omstreeks 4 december 2018 verwachten.
Met vriendelijke groet namens het bestuur.
Wiel van Goethem, voorzitter KBO, Schmeddingstraat 7, 6361AZ Nuth Tel. 045-5244386

dinsdag 18 september 2018

Fruitcorso Tiel

Op zaterdag 15 september zijn we met de bus naar het Fruitcorso in Tiel geweest.
Deze dag was zeker de moeite waard, het weer was goed en het corso was fantastisch.
Op de terugweg hebben we nog lekker gegeten, bij Antoine in Soerendonk.
You Tube film: open onderstaande link
https://www.youtube.com/watch?v=X3hpsOLt5Ek&t=179s