zondag 29 augustus 2021

Nieuwsbrief 26 augustus

 Secretariaat: Jo Dirks Nuinhofstraat 47

6361 BB Nuth 045 524 20 01

www.kbonuth.blogspot.nl

Bank rek. Nr.NL 82 RABO 01377 26 163. Nieuwsbrief van 26 augustus 2021. Aan leden, ereleden en geestelijk adviseur. Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende:

 

*Met innige deelneming maken wij bekend dat sinds de vorige nieuwsbrief ons lid Mevr. Elly Jacobs- de Koning op zondag 4 juli 2021, in de leeftijd van 90 jaar is overleden.

 

*Langzaam komen wij uit de Coronapandemie. Op woensdag 1 en 15 september zijn er weer de gezellige kienmiddagen. Niet in de kleine, maar zolang dat nodig is, in de grote zaal van het Cultureel Trefcentrum. De zaal wordt zo ingericht dat we anderhalve meter afstand kunnen houden aan tafels en bredere looppaden hebben voor toiletbezoek en controle. ( Zo lang dat verplicht is.)

Vanaf 12.45 uur kunt u kienkaarten kopen. Aanvang is 13.30 uur. Indien u slecht ter been bent en daarom opgehaald en thuis gebracht wilt worden à € 1.00 per enkele reis, meld dit een dag van te voren aan de voorzitter.                             Richtlijnen in het kort:

*Mondkapje is niet meer verplicht, wel aan te bevelen voor verkoop van de kaarten en controle.

*Hebt u klachten? Blijf dan thuis en laat u testen.

*Was uw handen bij binnenkomst en ontsmet ze.

*Registreren en gezondheid check is verplicht bij binnenkomst, neem zelf een pen mee om in te vullen.

*U bent bij deelname zelf verantwoordelijk voor uw gedrag tijdens de activiteiten en daarvoor kunt u de KBO St. Barbara niet verantwoordelijk stellen als u onverhoopt ziek zou worden.

*De andere activiteiten beginnen later als er meer mensen in een zaal mogen of andere versoepelingen bekend gemaakt worden. Als bijvoorbeeld de anderhalve meter afstand wordt opgeheven. (te lezen in een extra nieuwsbrief of via De Beekdaeler)

 

* Zondag 15 augustus is de KBO naar de Passiespelen in Tegelen geweest (die in 2020 niet zijn doorgegaan) met 41 personen. Bijna 300 acteurs, musici, koorleden en figuranten brachten in openluchttheater De Doolhof de gloednieuwe productie “Hem achterna”. Een unieke theaterbelevenis voor iedereen. Het was een oud verhaal op een prachtig creatieve wijze gebracht in een nieuw jasje met dans en veel muziek en met een boodschap voor onze moderne tijd van nu en in toekomst. Foto’s zijn te bezichtigen op; www.kbonuth.blogspot.nl

 

*Op donderdag 16 september is er weer een planning voor een wandeling met 3 opties, geef door onder welke condities u mee gaat aan de wandelgids Thei Vonken, 045-5242200.  Voor 1 september.

1.     Of u meegaat en het aantal personen.

2.     Of u liever een pauze met zelf verzorgde lunch wil.

3.     Of u liever een pauze met koffie en vlaai wil.

 

Bent u in het ziekenhuis opgenomen (geweest) laat het even aan ons weten, zodat wij u een kaartje kunnen sturen.

*U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief van KBO-PCOB op; (www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven)

 

*Spreuk van de maand:

 Vertrouwen is als papier, als het eenmaal gekreukt is zal het nooit meer helemaal glad zijn.

 

*Met vriendelijke groeten namens het bestuur. Wiel van Goethem, voorzitter KBO Nuth Schmeddingstraat 7, 6361AZ Nuth Tel. 045-5244386 of 06-58855634.

 

*Het volgende Magazine met de nieuwsbrief kunt u omstreeks 30 september 2021 verwachten.

woensdag 18 augustus 2021

Nieuwsbrief 30 juni en Kienen

 

Wij zijn weer begonnen met kienen

Datums: 1 september en 15 september


Secretariaat: Jo Dirks Nuinhofstraat 47

6361 BB Nuth 045 524 20 01

www.kbonuth.blogspot.nl

Bank rek. Nr.NL 82 RABO 01377 26 163. Nieuwsbrief van 30 juni 2021. Aan leden, ereleden en geestelijk adviseur. Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende:

 

Dit is de laatste nieuwsbrief die onze erevoorzitter en Vrijwillige Ouder Adviseur (VOA) op zijn route rondbrengt. Na meer dan 15 jaar als bezorger van de “Nestor” (nadien “KBO-PCOB Magazine”) wil hij er mee stoppen, omdat het lopen de laatste tijd moeilijker wordt. Jan Janssen hartelijk bedankt voor de jarenlange inzet voor de KBO en voor het feit dat je VOA blijft.

 

*Langzaam komen wij uit de Coronapandemie. Goed nieuws. Op woensdag 7 en 21 juli en op 4 en 18 augustus beginnen wij weer met de gezellige kienmiddagen. Niet in de kleine, maar zolang dat nodig is, in de grote zaal van het Cultureel Trefcentrum. De zaal wordt zo ingericht dat we anderhalve meter afstand kunnen houden aan tafels en bredere looppaden hebben voor toiletbezoek en controle.

( Zo lang dat verplicht is.)

Vanaf 12.45 uur kunt u kienkaarten kopen. Aanvang is 13.30 uur. Indien u slecht ter been bent en daarom opgehaald en thuis gebracht wilt worden à € 1.00 per enkele reis, meld dit een dag van te voren aan de voorzitter.                             Richtlijnen in het kort:

*Mondkapje is niet meer verplicht, wel aan te bevelen voor verkoop van de kaarten en controle.

*Hebt u klachten? Blijf dan thuis en laat u testen.

*Was uw handen bij binnenkomst en ontsmet ze.

*Registreren en gezondheid check is verplicht bij binnenkomst, neem zelf een pen mee om in te vullen.

*U bent bij deelname zelf verantwoordelijk voor uw gedrag tijdens de activiteiten en daarvoor kunt u de KBO St. Barbara niet verantwoordelijk stellen als u onverhoopt ziek zou worden.

*De andere activiteiten beginnen later als er meer mensen in een zaal mogen of andere versoepelingen bekend gemaakt worden. Als bijvoorbeeld de anderhalve meter afstand wordt opgeheven. (te lezen in een extra nieuwsbrief of via De Beekdaeler)

 

Nog meer goed nieuws; bij AutoFirst - Haleco, bedrijventerrein “DeHorsel”, Daelderweg 27

krijgt u 10% korting op het onderhoud en reparaties van personenauto’s.

U dient vooraf uw KBO pasje, legitimatiebewijs en autokenteken te tonen.

( Deze legitimatie is eenmalig en daarna wordt u opgenomen in het klantenbestand).

Verder op Happy Tuesday (dinsdag) &Happy Thursday (donderdag) krijgt u korting bij de autowasstraat van Haleco: wasprogramma’s (1) van €14.50 vóór €10.00, (2) van €12.50 vóór €9.00, (3) van €10.50 vóór €7.00, (4) van 8.00 vóór €5.00. Doe er uw voordeel mee.Tel. 045-5242192, mail info@haleco.nl


*Nieuwe datum van de Passiespelen: zondag 15 augustus 2021 is gereserveerd voor KBO/PCOB Limburg bij de passiespelen in Tegelen (die in 2020 niet zijn doorgegaan).

U kunt de 21ste editie van de Tegelse Passiespelen meebeleven. Bijna 300 acteurs, musici, koorleden en figuranten brengen in openluchttheater De Doolhof de gloednieuwe productie “Hem achterna”. Een unieke theaterbelevenis voor iedereen. Corona veilig. De toeschouwers worden verdeeld in twee voorstellingen i.p.v. één voorstelling. Van de 39 personen die zich in 2020 opgegeven hadden gaan er 37 mee, die 2 plaatsen zijn inmiddels al ingevuld. Mits er geen verdere afzeggingen gaan komen, zijn wij compleet. Mocht u toch nog interesse hebben om mee te gaan, kunt u nog altijd de voorzitter bellen.

Vertrektijden van de bus; vanuit Hulsberg om 11.50 uur, Churchillstraat 1 t.o. Europaplein.

Vanuit Nuth om 12.20 uur, de bushalte bij bakkerij Voncken. Terug tussen 17.00 en 17.30 uur.

Diegene die in Hulsberg willen opstappen moeten dat kenbaar maken aan  voorzitter Wiel van Goethem.

 

 

Bent u in het ziekenhuis opgenomen (geweest) laat het even aan ons weten, zodat wij u een kaartje kunnen sturen.

 

*De algemene ledenvergadering ( jaarvergadering ).

Misschien dat we in augustus of september de jaarvergadering kunnen houden. Daarop vooruit lopend, de wijziging van de samenstelling van ons bestuur:

Aftredend en herkiesbaar is Mevr. Leonie Louvenberg- Baeten en Annelies Rossen- Poelmans en aftredend en niet herkiesbaar i.v.m. zijn gezondheid Dhr. Theo van Schijndel. Ook treedt José Moonen - de Koning tussentijds af i.v.m. de zorg voor haar man. Daardoor ontstaan er twee vacatures om ons bestuur voltallig te maken. Dhr. Lou Slangen wil als aspirant bestuurslid zitting nemen. Als u zich kandidaat wilt stellen of inlichtingen wilt om in aanmerking te komen voor  deze bestuursfunctie,dan kunt u zich schriftelijk of telefonisch (aan)melden bij de voorzitter Wiel van Goethem.

 

*U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief van KBO-PCOB op;

 (www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven)

 

*Hard plastic doppen zijn nog altijd welkom.  S.v.p. alleen doppen. Ik moet dat weer uitsorteren en bij de vuilnis doen. Dat is de bedoeling niet. Op 7 mei heb ik weer 9 volle zakken doppen naar Tegelen gebracht, dat brengt het totaal op 63 zakken, daarvoor hartelijke dank.  Het doppen sparen heeft in 2020 € 51.017,03 op gebracht in Nederland. U kunt ook geld doneren aan het KNGF via Drop je dopje of KNGF (via internet), of via de voorzitter van de KBO Nuth.

Nu kunnen óók metalen kroonkurken of doppen van bijv. bier, wijn, hakpotten en koffiemelk erbij gedaan worden. In het vervolg breng ik de doppen naar een nieuw depot van de KNGF: de Doppen Toppers in Landgraaf en die sparen de metalen doppen voor een ander goed doel; “Rescani”, dat zijn vrijwilligers uit Landgraaf die zich inzetten voor zwerfhonden in o.a. Spanje, Roemenië, Bulgarije e.d. Doppen kunt u ook kwijt bij de Jumbo in de speciale container naast de lege flessenautomaat of bij Judith’s BloemStijl.

 

*Spreuk van de maand:

 Is het je wel eens opgevallen dat de afstand tussen je handen en je voeten toeneemt naar mate je ouder wordt????

 

*Met vriendelijke groeten namens het bestuur. Wiel van Goethem, voorzitter KBO Nuth Schmeddingstraat 7, 6361AZ Nuth Tel. 045-5244386 of 06-58855634.

 

*Het volgende Magazine met de nieuwsbrief kunt u omstreeks 26 augustus 2021 verwachten.

Eind juli komt geen KBO-PCOB Magazine i.v.m. vakantie.

 


dinsdag 17 augustus 2021

Passiespelen Tegelen

  Wij gingen op zondag 15 augustus naar de passiespelen in Tegelen.

 Met 41 personen van KBO Nuth en KBO Hulsberg genoten we van een machtig schouwspel met meer dan 200 spelers en speelsters.  In het overdekte openluchttheater  in Tegelen kregen we een indrukwekkend spel  te zien dat ons nog langs zal heugen. Goed gespeeld, goed verstaanbaar en veel actie, maar ook een voorstelling met een boodschap. Waarom steeds oorlog, waarom nog steeds de kloof tussen arm en rijk zo groot? Iets om over na te denken. Het was heel fijn om het mee te maken en de zon was met ons.


Nieuwsbrief 27 mei 2021

 

                                                                                       


Secretariaat: Jo Dirks Nuinhofstraat 47

6361 BB Nuth 045 524 20 01

www.kbonuth.blogspot.nl

 

Bank rek. Nr.NL 82 RABO 01377 26 163. Nieuwsbrief van 27 mei 2021. Aan leden, ereleden en geestelijk adviseur. Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende:

 

*Langzaam komen wij uit de Coronapandemie. Maar we willen wel voorzichtig zijn, daarom volgen wij nauwlettend de aanwijzingen van het RIVM. Zolang de anderhalve meter afstand in acht genomen moet worden, of als het advies komt dat mensen die twee keer gevaccineerd zijn geen afstand meer hoeven te houden, beginnen wij weer met onze activiteiten. Bent u in het ziekenhuis opgenomen (geweest) laat het even aan ons weten, zodat wij u een kaartje kunnen sturen.

 

*De algemene ledenvergadering ( jaarvergadering ).

Misschien dat we in juli of augustus de jaarvergadering kunnen houden. Daarop vooruit lopend, de wijziging van samenstelling van ons bestuur:

Aftredend en herkiesbaar is Mevr. Leonie Louvenberg- Baeten en Annelies Rossen- Poelmans en aftredend en niet herkiesbaar i.v.m. zijn gezondheid Dhr. Theo van Schijndel. Ook treedt José Moonen tussentijds af i.v.m. de zorg voor haar man.  Daardoor ontstaat er twee vacatures om ons bestuur voltallig te maken. Dhr. Lou Slangen wil als aspirant bestuurslid zitting nemen. Als u zich kandidaat wilt stellen of inlichtingen wilt voor de verkiezing van deze bestuursfunctie dan kunt u zich schriftelijk of telefonisch (aan)melden bij voorzitter Wiel van Goethem.

 

*Nieuwe datum van de Passiespelen; zondag 15 augustus 2021 is gereserveerd voor KBO/PCOB Limburg bij de passiespelen in Tegelen (die in 2020 niet is door gegaan).

U kunt de 21ste editie van de Tegelse Passiespelen meebeleven. Bijna 300 acteurs, musici, koorleden en figuranten brengen in openlucht theater de Doolhof de gloednieuwe productie “Hem achterna”. Een unieke theaterbelevenis voor iedereen. Corona veilig, de toeschouwers verdeeld in twee voorstellingen i.p.v. een voorstelling. Van de 39 personen die zich in 2020 opgegeven hadden gaan er 37 mee, 2 plaatsen zijn inmiddels al ingevuld, mits er geen afzeggingen gaan komen zijn wij compleet, mocht u toch nog interesse hebben om mee te gaan, kunt nog altijd de voorzitter bellen.

 

*U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief van KBO-PCOB op;

 (www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven)

 

*Spreuk van de maand: Het leven is als eb en vloed. Soms gaat het geweldig goed.

Soms niet maar mooie herinneringen zullen je dan dragen. En helpen je door moeilijke dagen.

Mooie momenten verlies je niet. Ze verminderen je pijn en verdriet.

                          

*Met vriendelijke groeten namens het bestuur. Wiel van Goethem, voorzitter KBO Schmeddingstraat 7, 6361AZ Nuth Tel. 045-5244386 of 06-58855634.

 

zondag 28 februari 2021

Nieuwsbrief 24 februai

 


Secretariaat:Jo Dirks  Nuinhofstraat 47

6361 BB  Nuth  045  524 20 01

www.kbonuth.blogspot.nl

 

Bank rek. Nr.NL 82 RABO 01377 26 163. Nieuwsbrief van 24 februari 2021. Aan leden, ereleden en geestelijk adviseur. Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende:

 

*Met innige deelnemingmaken wij bekend dat sinds de vorige nieuwsbrief ons lid Mevr. Margriet Godschalks op zondag 17 januari 2021, in de leeftijd van 74 jaar is overleden..

 

*Het bestuur volgt nauwlettend de aanwijzingen van het RIVM, in voorkomende gevallen, wanneer het RIVM dit aangeeft, zullen de activiteiten geen doorgang vinden. Ook volgen wij de adviezen van Unie KBO - PCOB en de KBO Limburg. Indien u zich eenzaam voelt, of om een andere reden, u mag altijd onze Pastoor 045-5241208/0625393435, Vrijwillige Ouder Adviseur 045-5242273 of de voorzitter bellen. Bent u in het ziekenhuis opgenomen geweest laat het even aan ons weten, zodat wij u een kaartje kunnen sturen.

 

*Vervoer van ouderen naar GGD - priklocaties; Bent u 60 jaar of ouder,dan ontvangt u binnenkort een oproep voor een covid-19 vaccinatie. In deze oproep staat vanaf wanneer u een afspraak kunt maken.

De vaccinatie vindt plaats door de GGD op een grotere GGD locatie. Afhankelijk van het vaccin moet u één of twee keer naar de GGD locatie voor een vaccinatie. Mogelijkheden van vervoer: Als u geen vervoer naar de vaccinatielocatie heeft kunt u hulp vragen aan iemand die u kent. Daarnaast zijn er andere vrijwillige initiatieven en organisaties.

Gebruik van Gemeentelijke voorzieningen. Als u wel eens gebruik maakt van Gemeentelijke vervoersvoorzieningen, dan kunt u deze ook gebruiken om naar de vaccinatielocatie te gaan. Boek dan uw rit zo snel mogelijk na het maken van de afspraak. In Beekdaelen kunt u bijvoorbeeld contact opnemen met Omnibuzz, Tel. 0900-3310550.

Belt u met de GGD voor het maken van een afspraak, dan krijgt u de vraag op welke manier u naar de priklocatie reist. Maakt u gebruik van een Gemeentelijke voorziening, wordt hier bij het inplannen van uw afspraak rekening mee gehouden.

Geen eigen bijdrage voor gebruik gemeentelijke voorzieningen voor vervoer naar GGD priklocatie. Ouderen die voor vervoer naar de vaccinlocatie gebruik maken van gemeentelijke vervoersvoorzieningen en die normaal gesproken een eigen bijdrage voor de rit betalen, hoeven geen eigen bijdrage te betalen voor de reis naar de vaccinatielocaties, ook geldt dat de gemaakte kilometers niet ten laste komen van het kilometerbudget dat zij van de gemeente hebben gekregen voor sociaal-recreatieve doeleinden (in geval een kilometerbudget van toepassing is. Hebt u nog vragen, neem dan contact op met de gemeente Beekdaelen via 088-4502000.

 

*Museum Plus Bus; Omdat in 2020 en waarschijnlijk ook een groot deel van 2021 de Museum Plus Bus stil staat en niet kan rijden om ouderen gratis kennis te laten maken met musea,  draaien ze dat nu om en  is er een magazine uitgebracht om de kunstwerken naar de ouderen te brengen. Met deze magazines wil de Museum Plus Bus “Totzo!”zeggen om in de toekomst weer te gaan rijden. Wij hebben 50 van deze magazines gekregen voor geïnteresseerden. Mocht u zo’n magazine willen hebben kunt u contact opnemen met de voorzitter, op is op.

                                                                                                                                                                           (z.o.z.)

 

 

*Première Passiespelen uitgesteld tot later dit jaar.

Na een eerder uitstel  van 2020 naar 2021 wegens Covid-19 heeft het bestuur van de Stichting noodgedwongen moeten besluiten om óók de Première op zondag 18 april uit te stellen en daarbij de hele reeks naar een later moment dit jaar. Door het Engelse- en Zuid-Afrikaanse variant kan er nu ook niet gerepeteerd worden op ‘anderhalve meter’. Daardoor wordt ook onze reservering van 6 juni helaas naar achter geschoven de tickets blijven geldig evenals het busvervoer.

 

*De tijd van de belastingaangifte begint er weer aan te komen.

U kunt deze met hulp van de belastinginvullers van de KBO, die daarvoor een cursus van de KBO Limburg hebben gevolgd, laten invullen. Dit zijn:

Mevr. D. Suijkerbuijk, Donatusstraat 5 6361TJ te Nuth Tel. 06-22775912.

Dhr. F. Janssen, Rooseveldstraat 30, 6333ED te Schimmert Tel. 045-4041446.

U moet daarvoor zelf initiatief nemen, en een afspraak maken, wacht niet te lang want uiterlijk 1 mei moeten de belastingaangiften bij de belastingdienst zijn. Wacht u te lang, dan hebben deze mensen misschien te veel werk.

 

*Rijbewijskeuringen voor 75 +. Er is een groot verschil in de keuringstarieven.

 Men kan ook bij de eigen huisartsenpraktijk terecht voor de keuringen van het rijbewijs A, B/E (motor of personenauto + aanhanger), (groot rijbewijs C/D/E moet bij een Arbo arts gebeuren)

Bij Huisartsenpraktijk medisch Centrum in Nuth ( Dr. Egelie, Dr. van Reisen, Dr. Vogels, Dr. Brouns Dr. Smeets) kost het voor eigen patiënten € 40.00 voor anderen die geen patiënt zijn kunnen in Coronatijd niet terecht

Indien u een andere huisarts heeft, is het raadzaam om vooraf naar de prijs van de keuring te vragen.

Ook kunt u een afspraak maken met www.rijbewijskeuringsarts.nlof via tel. nr. 036-7200911 om een afspraak te maken in Heerlen, Valkenburg, Sittard of Gulpen.

De kosten zijn € 50.00. Met KBO pasje € 40.00, dus met KBO pas € 10.00 korting. Voor het groot rijbewijs zijn de kosten bij de Arbo arts € 70.00, met KBO pasje € 60.00, dus met KBO pas € 10.00 korting. Deze staan ook ingeschreven bij Unie KBO - PCOB en KBO Limburg. Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag gekocht te worden bij de gemeente of via mijn.cbr.nl ( inloggen met uw DigiD)

De verwerking en beoordeling van de Eigen Verklaring door CBR kan tot 5 maanden in beslag nemen door een achterstand. Geadviseerd wordt om tenminste 6 maanden vóór het verlopen van de geldigheid van uw rijbewijs als u 75 jaar wordt,een afspraak te maken voor een keuring.

 

*U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief van KBO-PCOB op;

 (www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven)

 

*Spreuk van de maand: Het is beter om een vriend(in) met een dubbele kin te hebben, dan één met dubbele  gezichten.

 

*Met vriendelijke groeten namens het bestuur. Wiel van Goethem, voorzitter KBO Schmeddingstraat 7,

6361AZ Nuth Tel. 045-5244386 of 06-58855634

 

*Het volgende Magazine (met de Nieuwsbrief) kunt u omstreeks 24 maart 2021 verwachten.

 

 

donderdag 28 januari 2021

Nieuwsbrief 27 januari

 

Secretariaat:Jo Dirks  Nuinhofstraat 47

6361 BB  Nuth  045  524 20 01

www.kbonuth.blogspot.nl

Bank rek. Nr.NL 82 RABO 01377 26 163.Nieuwsbrief van 27 januari 2021. Aan leden, ereleden en geestelijk adviseur. Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende:

Dit is de eerste nieuwsbrief van 2021, het bestuur wenst u een gelukkig en gezond 2021 toe.

 

*Met innige deelneming maken wij bekend dat sinds de vorige nieuwsbrief onze leden; op donderdag 26 november 2020, Mevr. Els Schoffelen - Hendriks, in de leeftijd van 83 jaar en op woensdag 2 december 2020, Mevr. Annie Luijten - Erens, in de leeftijd van 88 jaar zijn overleden.

 

*Het bestuur volgt nauwlettend de aanwijzingen van het RIVM, in voorkomende gevallen, wanneer het RIVM dit aangeeft, zullen de activiteiten geen doorgang vinden. Ook volgen wij de adviezen van Unie KBO - PCOB en de KBO Limburg. Indien u zich eenzaam voelt, of om een andere reden, u mag altijd onze Pastoor 045-5241208/0625393435, Vrijwillige Ouder Adviseur 045-5242273 of de voorzitter bellen. Bent u in het ziekenhuis opgenomen geweest laat het even aan ons weten, zodat wij u een kaartje kunnen sturen.

 

*Hard plastic doppen zijn altijd welkom, Maar er zit vaak van alles in de zakken en zakjes die aan mijn voordeur gezet worden wat niet de bedoeling is. Zoals; brillen, doosjes van metaalboren, potjes van snoep,

- medicijnen en- koffiezoetjes, treklipjes van melk- of fruitsappakken, verpakking van bruistabletten voor het reinigen van kunstgebitten, speelgoed, metalen kroonkurken of doppen van wijn en koffiemelk, druppelflesjes van neus- en oogdruppels, Lippenbalsem, lippenstift, pompjes van WC luchtverfrisser of handzeep, zelfs een handvat van een hogedrukreiniger en PVC materialen. S.v.p. alleen doppen. Ik moet dat weer uitsorteren en bij de vuilnis doen, dat is de bedoeling niet. 4 december heb ik weer 9 volle zakken doppen naar Tegelen gebracht, dat brengt het totaal op 54 zakken, daarvoor hartelijke dank.  Het doppen sparen heeft in 2020 € 51.017,03 op gebracht in Nederland, u kunt ook geld doneren aan het KNGF via Drop je dopje of KNGF (via internet), of via de voorzitter van de KBO Nuth.

 

*Passiespelen; zondag 6 juni 2021 is gereserveerd voor KBO/PCOB Limburg bij de passiespelen in Tegelen (die in 2020 niet is door gegaan).

U kunt de 21ste editie van de Tegelse Passiespelen meebeleven. Bijna 300 acteurs, musici, koorleden en figuranten brengen in openlucht theater de Doolhof de gloednieuwe productie “Hem achterna”. Een unieke theaterbelevenis voor iedereen. Corona veilig, de toeschouwers verdeeld in twee voorstellingen i.p.v. een voorstelling. Van de 39 personen die zich in 2020 opgegeven hadden gaan er 37 mee, 1 plaats is inmiddels al ingevuld zodoende er nog 1 plaats vrij is. Hebt u interesse? Bel dan even naar de voorzitter 045-5244386.

 

*Bank bij de kerk; Ik werd erop geattendeerd door Mevr. Roberts - Souren uit de Dorpstraat, dat vaak mensen na het kerkbezoek buiten op de Omnibuzz of Wensbus (lang) staan te wachten, om de Gemeente te vragen een bank van de markt bij de kerk te herplaatsen. Na mijn aanvraag kreeg ik van de gemeente te horen dat die banken, revisie nodig hadden en al een bestemming hadden, maar een nieuwe bank geplaatst wordt in samenspraak met onze Pastoor. Sinds november staat die bank er. Zijn er meer van die vragen?

De KBO kan net dat beetje meer zijn, in het gesprek met de Gemeente.

 

*U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief van KBO-PCOB op; (www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven)

*Op L1 is vanaf 1 febr. om 10.00 uur weer Limburg in beweging te zien op aandringen van KBO Limburg.

*Spreuk van de maand: Mooie dingen overkomen zij die erin geloven, nog mooiere dingen overkomen zij die geduldig zijn…. Maar de mooiste dingen overkomen zij die niet opgeven.

*Met vriendelijke groeten namens het bestuur. Wiel van Goethem, voorzitter KBO Schmeddingstraat 7,

6361AZ Nuth Tel. 045-5244386 of 06-58855634

*Het volgende Magazine (met de Nieuwsbrief) kunt u omstreeks 24 februari 2021 verwachten.

maandag 7 december 2020

Barbara viering

         4 december 2020 was weer een St. Barbara-viering in de St. Bavokerk